Zu Hause
Preise
GUE Gase
Tiefenprofil
Aktuelles
Der Steinbruch
Die Basis
360°-Ansicht
Galerie
Kontakt
So findet Ihr uns
Gästebuch
Newsletter
Links
Impressum
 
Alle Rechte vorbehalten.
Tauchen im Sparmann'schen Steinbruch Kamenz/Sachsen bei Dresden
 
Webmaster:
Tauchschule-Kamenz
Oststraße 31
01917 Kamenz

Tel.: +49(0)3578/78 87 68


Prostřednictvím E-Mailu: webmaster@techtauchen-sparmann.de
Není-li e-mail k dispozici: Pište na adresu Potápěčské školy
 

Neručíme za škody, které způsobil:

1. Obsah on-line nabídky
Autor v žádném případě nepřejímá odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo úroveň zveřejňovaných informací. Nároky na odškodnění požadované na autorovi, které se vztahují na škody materiální nebo duchovní povahy a které vznikly použitím nebo nepoužitím zveřejněných informací, popř. použitím chybných a neúplných informací, jsou zásadně vyloučeny pokud není autorovi doloženo úmyslné zkreslení nebo hrubé zanedbání.

Všechny nabídky jsou otevřené a nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo doplnit, změnit nebo zrušit části, stránky nebo celou nabídku bez zvláštního upozornění, stejně jako prezentaci dočasně nebo definitivně zrušit.

2. Odkazy na jiné stránky
Při přímém nebo nepřímém odkazu na cizí internetové stránky ("Links"), které leží mimo okruh odpovědnosti autora, by povinnost ručení vznikla pouze v tom případě, pokud by byl autor s obsahem stránek seznámen a bylo by pro něj technicky možné či zvládnutelné zamezit v případě nezákonného obsahu přístupu ke stránkám.

Autor proto výslovně prohlašuje, že v době, kdy byly odkazy zveřejněny, byly uvedené stránky bez jakéhokoli nezákonného obsahu. Autor nemá žádnou možnost ovlivnit aktuální nebo budoucí obsah a vzhled uvedených stránek. Proto se tímto výslovně distancuje od obsahu všech stránek, na které byly zveřejněny odkazy a které po uveřejnění odkazu změnily svůj obsah. Toto stanovisko se týká všech stránek, které jsou uvedeny v sekci odkazů „Links“ stejně jako cizích záznamů, které byly přidány do autorem zřízených sekcí – Kniha hostů,diskuzních fór a mailových příspěvků. Za nelegální, chybný nebo neúplný obsah stránek a zejména za škody, které by vznikly použitím takto zveřejněných informací, ručí jedině a pouze provozovatelé stránek na které odkazy upozorňují a ne ten, který odkazy na stránky zveřejnil.

3. Autorské a známkové právo
Autor usiluje o to, aby ve všech publikacích byla plně respektována autorská práva u použité grafiky, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů. Usiluje o to, aby byla užita jím vytvořená grafika, zvukové dokumenty, obrazové záznamy a texty nebo volně přístupná grafika, hudební a obrazové soubory a texty.

Všechny v internetu jmenované, případně právy třetí osoby chráněné značky a obchodní známky, neomezeně podléhají ustanovením aktuálně platného zákona o obchodních symbolech a vlastnickým právům daného registrovaného vlastníka známky. Nelze proto pouze na podkladě zmínky nebo uvedení názvu produktu usuzovat na omezení práv třetích osob!

Copyright na zveřejněné, autorem osobně vytvořené objekty, zůstávají ve vlastnictví autora stránek. Kopírování nebo užívání této grafiky, zvukových a obrazových záznamů a textů v jiných elektronických nebo tištěných médiích bez výslovného souhlasu autora není povoleno.

4. Právní účinnost omezení odpovědnosti za škody
Toto omezení odpovědnosti za škody je nutno považovat za nedílnou součást internetové nabídky, na kterou tato stránka odkazuje. Pokud by některé části nebo formulace tohoto textu neopovídaly zčásti či zcela platné legislativě nebo se vztahovaly k dřívějšímu znění zákonů, nemá tento stav vliv na platnost zbývajících částí dokumentu.

 
Top